AfriSake_logofin2

AfriSake werf tans ‘n Hoof Uitvoerende Beampte wat gebaseer sal wees in Kloofsig, Centurion.

Stuur jou CV na mhb@afrisake.co.za

 

AfriSake is ‘n organisasie sonder winsoogmerk, wat wil verseker dat die Afrikaanse sakegemeenskap sinvol en op gelyke vlak aan die Suid-Afrikaanse ekonomie kan deelneem. AfriSake se fokus is op die beskerming van eiendomsreg, die vryemark en die Grondwet. AfriSake veg vir sakeregte en bevorder Afrikaanse sakebelange.

Die doel van die pos is om sterk leierskap, visie, energie en fokus aan die organisasie en sy personeel te verskaf deur strategiese doelwitte te ontwikkel en te implementeer wat belyn sal wees met die oorhoofse doelwitte van die organisasie; en wat sal lei tot die suksesvolle groei, ontwikkeling en prestasie van die organisasie en sy personeel.

 

Die sleutelverantwoordelikhede is as volg:

 • Bevorder die organisasie se visie, missie, algehele rigting en strategie met effektiewe kommunikasie aan alle belanghebbendes, wat ‘n sterk gedeelde visie sal skep.
 • Bestuur die daaglikse bedrywighede van die besigheid, insluitende sy finansiële sake wat aan die gestelde begrotings vereistes sal voldoen.
 • Ontwikkel, implementeer en bestuur die strategie vir die besigheid wat sal lei tot die suksesvolle groei van die besigheid.
 • Demonstreer sterk leierskapskwaliteite, en bestuur die besigheid en sy personeel op ‘n positiewe en effektiewe manier om positiwiteit en resultate te bevorder.
 • Implementeer stappe om te bou op die beeld- en mediaprofiel van die besigheid, sodat die besigheid altyd in ‘n professionele en positiewe lig beskou word.
 • Identifiseer en skep groeimoontlikhede vir die besigheid en sy personeel, deur te fokus op besigheid-ontwikkelingsinisiatiewe en personeelontwikkelingsaksies.
 • Bestuur die kapasiteit- en sleutelprestasie-areas van die besigheid en personeel en bou ‘n sterk en soliede span wat besigheidsdoelwitte sal bereik.
 • Fokus op die sterkpunte, swakpunte, geleenthede en moontlike bedreigings vir die besigheid met die doel om doeltreffendheid te verhoog en risiko’s te verminder.
 • Ontwikkel en moedig ‘n positiewe werksomgewing aan wat tot goeie werkverhoudings sal lei.
 • Illustreer ‘n bestuurstyl wat ‘n gesonde organisasiekultuur sal kweek en wat altyd eties funksioneer.
 • Staan as die verteenwoordiger van die besigheid en word altyd as kundig en professioneel beskou.
 • Verskaf die nodige terugvoer en verslagdoening aan die direksie.

 

Die sleutelprestasieareas is as volg:

 • Suksesvolle implementasie van strategieë om fondse uit die sakegemeenskap te genereer vir spesifieke projekte om kritiese regsaksies te finansier.
 • Die bestuur van suksesvolle aksies, veldtogte en projekte om besigheidsregte te bevorder deur regsaksies, onderhandeling en internasionale skakeling.
 • Verhogings in lidmaatskap aan AfriSake en vestiging van ‘n nasionale netwerk van sakeforums.
 • Bevordering van ekonomiese vryheid onder sake-entiteite en individue wat lede van AfriSake is.
 • Effektiewe begrotings- en personeelbestuur.

 

Kwalifikasies:

 • BCom / Honneurs
 • MBA

 

Persoonlike eienskappe/vaardighede:

 • Vermoë om ‘n duidelike en gedeelde visie te skep.
 • Sterk vermoë om te motiveer en te inspireer.
 • Eties sterk, eerlik en betroubaar.
 • Uitstekende kommunikeerder en skepper van duidelike interne en eksterne kommunikasie.
 • Vermoë om op ’n rasionele en logiese wyse te funksioneer

 

Werksondervinding:

Minimum van 5 tot 10 jaar bestuurservaring

Stuur jou CV na mhb@afrisake.co.za