0G0A7173

ʼn Handleiding om jou eiendomsreg deur middel van diversifikasie te beskerm

 

ʼn Handleiding om jou eiendomsreg deur middel van diversifikasie te beskerm. Hierdie handleiding bied opsies vir die oorweging om jou saaklike regte in verband met landbougrond te diversifiseer en sodoende jou eiendom teen moontlike staatsonteiening te beskerm.

 

AfriSake moedig alle landbougrondeienaars steeds aan om persoonlike advies aangaande die voorstelle in te win, omdat meriete van saak tot saak verskil; dit behels dat jy jou finansiële adviseur en/ of prokureur nader.

 

Die diversifisering van saaklike regte moet altyd en in alle opsigte goeie besigheidsin maak en ’n persoon sal altyd goeie redes moet kan verskaf, indien moontlik, waarom spesifieke stappe aangaande diversifisering geneem en/of geïmplementeer is vir toekomstige navrae. Die kans staan egter steeds dat die regering die bestaande wetgewing en/of die Grondwet kan wysig. Indien dit wel gebeur, sal al die onderstaande regte ook in gedrang geplaas word en moontlik geen beskerming bied nie.

AfriSake Handleiding-Saaklikeregte