National Union of Metalworkers (NUMSA) strike

Die staking waarmee die National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA) die metaal- en ingenieursbedryf dreig – onder meer oor ’n 15%-loonverhoging wat na 1 Julie 2017 teruggedateer moet word – sal werkers sonder twyfel eerder benadeel as bevoordeel, sê Charles Castle, bestuurder van AfriSake se arbeidsregadvieseenheid.

 

Die ongelukkige gebeure wat oor die afgelope jaar afgespeel het – veral die voorgestelde drakoniese mynbouhandves, strenger beleide oor breëbasis- swart ekonomiese bemagtiging, nadelige ekonomiese beleide en ’n moontlike beduidende toename in elektrisiteitskostes – tesame met dié beplande staking sal groter werksverliese as ooit vantevore veroorsaak, veral in die metaal- en ingenieursbedryf. Die moontlike massiewe afleggings by AngloGold Ashanti is voorbeelde van wat werkers in die gesig mag staar as daar geen ekonomiese ommekeer is en NUMSA en sy leierskap nie tot hul sinne kom nie.

 

Die Internasionale Monetêre Fonds (IMF) het reeds beraam dat ekonomiese groei in Suid-Afrika vir 2017 ’n skamele 1% is. Sou NUMSA met die staking voortgaan, moet die sektor méér afleggings en werksverlies verwag – wat Suid-Afrika in dié stadium glad nie kan bekostig nie omdat die werkloosheidskoers reeds hoër as 27% is.

 

“Ons verstaan dat werknemers in dié sektore onder ekonomiese probleme gebuk gaan. Neem ’n mens egter die huidige ekonomiese situasie in Suid-Afrika in ag, is dit irrasioneel en onregverdig teenoor sowel werkgewers as werkers om so ’n staking weens onredelike eise te loods,” sê Castle.

 

Werkgewers gaan met geen ander keuse gelaat word nie as om met afleggings voort te gaan weens onbekostigbaarheid en laer winsgrense.