Kieslys
afrisake-5mil
afrisake-5mil

Sakenetwerk

Ons onderskryf die volgende sakebeginsels:

  1. dat die vryemarkstelsel onontbeerlik vir ekonomiese groei is;
  2. dat die aanstelling van kontrakte en toekenning van tenders alleenlik op grond van meriete moet geskied;
  3. dat eiendomsreg vir almal in Suid-Afrika beskerm, bevorder en uitgebou moet word; en
  4. dat staatsregulering van die privaat sektor tot ‘n absolute minimum beperk moet word.

 

Maatskappylede

dynamic sang step aka
asaipa sol huys water
afrique dura default-afr default-afr

 

Vennote

akademia default-afr default-afr default-afr